Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Fibrocell Otolog Fibroblast Hücresel Doku Yenileme Sistemi

FibroCell nedir?

Doku mühendisliği, belirli bir organdan izole edilen hücrelerin gerekli büyüme faktörleri ve diğer etken maddelerin eşliğinde uygun bir matriks içerisinde proliferasyonu ile birlikte daha sonrasında implantasyonuna dayanan bir tekniktir.
Hücresel tedaviler doku mühendisliğinin parçalarından biridir. Hücre, doku mühendisliğinin temel unsuru olup bozulan bir dokunun rejenerasyonundan sorumludur. Hücresel tedaviler özellikle sağlık alanında yüzgüldürücü sonuçlar vermekte ve tercih edilerek kullanılmaktadır.

FibroCell hastanın kendi hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geriye çeviren Otolog Fibroblast Hücresel Tedavi yöntemidir.

Doku kaybı nedeniyle her yıl Amerika Birleşik Devletlerinde milyarlarca liraya mal olan operasyonlar yapılmaktadır. Su anki tedavi seçenekleri arasında bir başka sağlıklı dokudan ya da farklı bir bireyden doku transferi ya da kayıp dokuya destek olmak amacıyla kullanılan medikal cihazlar ve kayıp dokunun metabolik ürünlerini nötralize edecek olan farmakolojik suplementlerdir. Halihazırdaki tedavi yöntemlerinden kaynaklı problemler arasında doku ve organ donorlarının sınırlı sayıda bulunması, potansiyel doku komplikasyonları örneğin uygunsuz doku implantasyonu ve immunosupresanlara bağımlılık, mekanik cihazların sınırlı dayanıklılığı ve farmakolojik suplementasyonun uzun süreli ve kompleks oluşu yer almaktadır. Bu problemlerin çözümlenebilmesi için doku mühendisliği yaklaşımıyla dejenere olan dokunun yerine kolajen veya fibrin jele destekli yaşayan doku benzeri yapıların oluşturulması son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. In vitro olarak bu doku benzeri yapıların yara tedavisinde kullanımı doku yenilenmesinde yeni bir alandır.
Özellikle savaş, kaza ya da doğumda meydana gelen doku kayıpları, ülser kaynaklı kronik yaralar, akne, skar, suçiçeği izleri, periodontolojik uygulamalar, kellik tedavisi ve rhytid ve kırışıklık amaçlı estetik terapi alanlarında kültive edilmiş fibroblast tedavisi Avrupa ve Amerika’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Otolog fibroblast hücre tedavisi son dekatta plastik cerrahi ve dermatoloji alanında  oldukça önem kazanan uygulamalardan bir tanesidir. Dermal ve subkütanöz defektler örneğin rhytids ve skar tedavilerinde otolog fibroblast kullanımı rekonstrüktif cerrahlar için yeni bir pencere açmıştır.
2. Neden FibroCell ?
FibroCell, zamanı geriye çeviren bir HÜCRESEL TEDAVİ yöntemidir. Otolog olduğundan dolayı allerji riski minimumdur.
3. Kullanım alanları nelerdir ?
•    Kapanmayan kronik yaraların tedavisinde
•    Mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme ( Facial rejuvenation ) uygulamalarında
•    Akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasında
•    Yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyukluk ve nedbelerin tedavisinde
•    Dudakların dolgunlaştırılmasında
•    Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır.
4. Avantajları nelerdir ?
•    Toksik değildir.
•    Kalıcı ve uzun etkilidir.
•    Karsinojenik değildir.
•    Teratojenik değildir.
•    Allerjik değildir.
•    Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.
•    Yeterince elastiktir.
•    Enjekte edildiği yerden başka yerlere kaymaz.
•    Herkeste aynı etkilidir.
•    Güvenlidir.
5. Fibrocell Uygulama
Hastanın güneş görmemiş kulak arkasından ya da kol içinden steril şartlarda mercimek tanesi büyülüğünde 1 adet doku biyopsisi alınır. Biyopsi aseptik koşullarda soğuk zincir ile tam donanımlı labaratuara gönderilir ve üretime alınır.
6. Kontrendikasyonları Nelerdir ?
Hastanın kendi hücrelerinden hazırlandığı için bilinen bir kontrendikasyon bilinmemektedir. Hamileler üzerinde bir çalışma yapılmadığından dolayı hamilelerin uygulama dışında tutulması daha uygundur.

Sıklıkla Karşılaşılan Sorular

a.) Fibroblastların üretimi ne kadar sürer?

Hastanın hücre kalitesine bağlı olarak yaklaşık 4-6 hafta kadar bir süre alır.

b.) Uygulama sonrası ilk etkileri ne kadar sürede görülür ?

Hastaya bağlı olarak değişebilmekle birlikte ilk etkiler 2. enjeksiyondan sonra yani 3–4 hafta içinde görülür. Fakat ilk enjeksiyondan hemen sonra da gözle görülebilir etki gördüğümüz hastalar da mevcuttur.

c.) Uygulamanın etki süresi ne kadardır?

Otolog fibroblast enjeksiyonu iyileşmenin dereceli olarak 12 aya kadar arttığı dinamik ve canlı bir protein tamir sistemi sunar. Bu iyileşme uzun sürelidir ve bilim adamlarının araştırmalarına göre 4,5 yıldan sonra bile iyileşmede bir bozulmaya rastlanmaz.

d.) Diğer yöntemlerden farkları nelerdir?

Dolgu malzemeleri ile otolog kültive edilmiş fibroblast tedavisi iki farklı uygulamadır. Dolgu malzemeleri özellikle cilt kırışıklıklarında kısa vadede geçici bir dolgunluk sağlarken, otolog fibroblast enjeksiyonu bir tedavi yöntemi olarak cilt kırışıklıklarının yok edilmesinde etkili fakat dolgu malzemelerine nazaran daha uzun vadede etki gösteren bir yöntemdir. Otolog fibroblast hücre tedavisi uygulaması dolgu malzemeleri ile karıştırılmamalıdır.
    Dolgu malzemelerinin bu problemlerini aşabilmek için, otolog canlı kültüre edilmiş fibroblast hücresi enjeksiyon tekniği geliştirilmiştir. Operasyon gerektirmeksizin bu teknik yüzdeki çevresel defektlerde kalıcı iyileşme gösteren, güvenilir şekilde kullanılan ve nerdeyse 0 hipersensitif (allerjik) reaksiyon gösteren bir yöntemdir.
    Bu yöntem, özel bir kültür yöntemi ile otolog canlı fibroblast hücre hattı oluşturmak için hastadan postoriküler olarak punch ile alınan küçük bir biyopsi gerektirir. Sayısal olarak çoğaltılan bu canlı otolog fibroblastlar hastanın direk olarak dermisine enjekte edilerek burada sürekli bir protein tamir sistemi oluştururlar. Son bulgular öznel ve nesnel olarak fasial çevresel defektlerde en az 12 aydan 48 aya kadar ölçülebilir bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalardaki histolojik analizler fibroblast enjeksiyonunun kolajen artışını sağladığını ve bununla birlikte dermal kolajenin kalınlığını ve yoğunluğunu da artırdığını kanıtlamaktadır. Bu yöntem herhangi bir yangısal tepki vermez.